Nisâ sûresinde istikamet şifreleri*

Nisâ sûresinin son âyetleri, 279. Kur’an Buluşmasının gündemiydi.

Bu âyetlerde geçen burhan, i’tisâm ve istikamet (sırat-ı müstakîm) kavramlarını âyet ve hadislerin ışığında inceledik.

İstikamet konusunu incelerken karşımıza çıkan şu hadis-i şerif, hepimizin ciddî ve sürekli bir murakabe ile kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini bize hatırlattı:

Kişinin kalbi doğru olmadıkça dini doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. (Müsned, 3:198).

Sırat-ı müstakîm, bir hadis-i şerifte de şöyle bir temsil ile anlatılıyordu:

Allah sırat-ı müstakimi şu misalle anlattı: O yolun her iki tarafında surlar, surlarda da açık kapılar vardır. Kapıların üzeri ise perdeler asılmıştır.

Yolun başındaki bir davetçi der ki:

“Ey insanlar, hepiniz bu yola girin, birbirinizden ayrılmayın.”

Kapılardan birinin üstündeki perdeyi kaldırmak isteyen olursa, yolun ortasındaki bir davetçi de “Sakın onu açma” der. “Açarsan içine düşersin.”

İşte o yol İslâm’dır. Surlar Allah’ın sınırlarıdır. Açık kapılar Allah Teâlâ’nın yasaklarıdır. Yolun başındaki davetçi, Aziz ve Celil olan Allah’ın kitabıdır. Yolun üstündeki davetçi ise, her bir Müslümanın kalbinde bulunan Allah’ın öğütçüsüdür. (Müsned, 4:182-183).

Nisâ sûresinin son üç âyetini okuduğumuz Buluşmada özetle şu tesbitleri yaptık:

  • İnsanları hidayete çıkaracak olan, Kur’ân ve Sünnettir.
  • İslâm, burhana dayanan bir dindir. Onun dışındaki inançlar hiçbir delili olmayan bâtıl inanışlardan ibarettir.
  • Her hususta doğru yol, Allah’a ulaştıran yoludur. Kur’ân-ı Kerim bunu “sırat-ı müstakîm” olarak adlandırır.
  • Allah’a ulaşan bir yola girmenin tek bir şartı vardır: Allah’a tam ve kesin bir imanla inanmış olarak Onun buyruklarına sarılmak.
  • Bu şartı yerine getirenlere Allah’ın vaadi: amellerinin karşılığını fazlasıyla bulacağı ebedî bir Cennet; üstüne de Allah’ın lütfuyla ikram edeceği mükâfat.
  • Allah’ın sımsıkı sarılmamızı (i’tisâm) istediği Kitabında bize bildirilen emir ve yasaklar, din ve dünyamız için hayırlı olan şeylerdir. Bunlara aykırı olan yollarda çözüm arayanları bekleyen âkıbet hayırlı bir âkıbet değildir.

279’uncu Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla “Erdemli Hayat” projesi kapsamında gerçekleştirilen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden her hafta Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.