Sosyal medya şeytanlarına dikkat

Kötü söz ve zulüm, 269. Kur’an Buluşmasının başlıca konuları idi.

Gündemimizdeki âyet, kötü sözün açığa vurulmasına sadece tek bir durumda izin veriyordu. Bunun dışında, Kur’ân ve Hadis kötü sözü hiçbir zaman bir mü’mine yakışmayan bir hareket olarak gösteriyordu.

Geçtiğimiz haftaki Buluşmada Nisâ sûresinin şu mealdeki 148-149. âyetlerinden nasibimizi aradık.

Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez — ancak zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır.  Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir.

Siz bir iyiliği açıkça yapsanız veya gizleseniz, yahut bir kötülüğü bağışlayacak olsanız, hiç şüphesiz Allah herşeye gücü yeten bir affedicidir.

Bu âyetler vesilesiyle yaptığımız tesbitleri şu şekilde özetledik:

  • Her insanın ve mü’minin Allah katında korunmuş hakları vardır.
  • Kötü sözden korunmak da bu haklardan birisidir ve önemli bir haktır.
  • Ancak zulmeden kişi, zulmü miktarınca bu İlâhî korumadan kendisini mahrum etmiş olur.
  • Güzel söz, Kur’an ve Sünnetin ve bunlar üzerine bina edilen İslâm medeniyetinin temel taşlarından biridir.
  • Ancak Allah ve Resulünün emir ve teşvikleri, zulmü hoş gösterip cesaretlendirecek ve mazlumu himayesiz bırakacak şekilde anlaşılamaz.
  • Kötü söz Allah Teâlânın hiç sevmediği birşey olduğu halde, sadece hakkını arayan mazlum için bunu serbest bırakmıştır; adaleti ayakta tutmakla emrolunan Müslümanların bu gerçeği hiçbir zaman ihmal etmemesi gerekir.
  • Adalet ve fazilet, İslâm medeniyetini İslâm medeniyeti yapan, bir bedende iki ruh gibi bir bileşik değerdir. Adaletsiz faziletten söz edilemeyeceği gibi, faziletsiz kaba bir adalet de Kur’ân’ın bize öğrettiği birşey değildir. O daima muhataplarını birer fazilet abidesi yapacak şekilde ders verir; ama bunu bir karıncanın hakkını dahi zayi etmeksizin yapar. O, en küçük bir hakka dahi bütün insanların hukuku kadar ehemmiyet verir; ama hakkı yerine getirirken insanların içinde fazilet tohumlarını da beraberinde ekmekten geri kalmaz.
  • Bu esasları hiçbir zaman hatırdan uzak tutmamamız gereken en önemli alan: sosyal medya – eğer, hadiste geçtiği gibi, karşılıklı lâf yarıştırıp sövüşen şeytanlar olmak istemiyorsak!

Bu son maddede geçen “şeytanlar” tabiri ile, birbirine siöven iki kişiyi “karşılıklı saçmalayıp yalan söyleyen iki şeytan” olarak tarif eden hadis-i şerife atıfta bulunuluyordu.

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.

Kur’an Buluşmalarının 269. bölümüne ait kesintisiz video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz: