"Allah'ın dostu Hz. İbrahim gibi olun"

Herhangi bir delile dayanmaksızın din ile ilgili konularda ortaya atılan veKur’ân’ın “ümniyye = kuruntu” olarak adlandırdığı asılsız iddialar, 258. Kur’anBuluşmasının başlıca konuları arasındaydı.

Kur’ân-ı Kerim, bu tür iddialar için “Allah’ın vaadi ne sizinkuruntularınıza tâbidir, ne de Kitap Ehlinin kuruntularına” buyuruyor vearkasından da uyarıyor, Allah ve Resulünün açık vaadleri ve uyarıları dururkenbirtakım kuruntularla avunmanın ebedî âlemde derin pişmanlıklara yolaçabileceğini hatırlatıyordu:

“Kötülük işleyen onun cezasınıgörür; kendisine Allah’tan başka bir dost veya yardımcı da bulamaz.”

UTESAV tarafından düzenlenen vegeçtiğimiz hafta Karadeniz Vakfının İstinye sosyal tesislerinde gerçekleşenKur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 122-125. âyetlerini okuduk.

Bu âyetlerden nasibimiziararken, salih amel kavramı üzerinde de durduk; Kur’ân-ı Kerimde iman ilebirlikte zikredilen ve ebedî hayamızın sermayesini teşkil eden bu kavramınkapsamına hangi tür işlerin girdiğini araştırdık.

Ödül ve cezada kadınlar ileerkekler arasında hiçbir fark bulunmadığını bildiren ve hiç kimsenin zerrekadar bir haksızlığa uğramayacağını müjdeleyen âyet-i kerime degündemimizdeydi.

Son olarak okuduğumuz âyet isebize Hz. İbrahim aleyhisselâmı örnek olarak gösteriyor ve onun gibi, her türlübâtıl inançları kesin bir şekilde terk ederek, tam bir teslimiyet ve güzel birniyetle İslâma tâbi olmamızı bizden istiyor, “İbrahim aleyhisselâmı Allah dostedinmişti; siz de onu örnek alın” diyordu.

Kur’an Buluşmalarının 258. bölümüne ait tam video kaydını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen birkahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.