"Bu kitap insanlar arasında hükmetmen için indirildi"

Kur’an Buluşmalarının 253. bölümünde ele alacağımız konuların ağırlığını adalet ile ilgili emir ve yasaklar teşkil ediyor.

UTESAV organizasyonuyla 18 Ocak Cumartesi sabahı MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşecek olan 253. Kur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 104-109. âyetlerini okuyoruz.

Bu âyet-i kerimelerde Allah Teâlâ kullarına “insanlar arasında hak ile hükmetmelerini, adaletten şaşmamalarını, hain ve yalancıları müdafaa etmekten sakınmalarını” kesin bir dille emrediyor; Kitabı insanlar arasında onunla hükmedilsin diye indirdiğini hatırlatıyor ve adaletten ayrılanları şiddetli bir dil ile ikaz ediyor.

Buluşmada okuyacağımız âyetlerin mealleri şöyle:

Düşman birliklerini takip etmekte gevşek davranmayın. Siz acı çekiyorsanız, sizin çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyorlar. Üstelik siz, onların ummadığı şeyi Allah’tan umuyorsunuz. Allah ise Alîm ve Hakîmdir.

Biz sana, insanlar arasında Allah’ın gösterdiği şekilde hüküm vermen için, kitabı hak ile indirdik. Onun için hainlerden taraf olma.

Allah’tan bağışlanma iste. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Kendi nefislerine hıyanet edenleri  savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahta ileri gidenleri hiç sevmez.

Onlar işlediklerini halktan gizleseler de Allah’tan saklayamazlar. Çünkü onlar Allah’ın asla hoşlanmadığı iftiraları sinsice kurup dururken Allah onların yanındaydı ve onların bütün yaptıklarını kuşatmış bulunuyordu.

Siz dünya hayatında onları savundunuz diyelim; kıyamet gününde Allah’a karşı onları kim savunacak, himayelerini kim üstlenecek?

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.