Mü'minler için Cennette farklı dereceler

Üsame b. Zeyd (r.a.), Resulullahın (s.a.v.) Cüheyne kabilesine gönderdiği bir askerî birlik içinde yer almıştı. Kabile içinde yegâne Müslüman olan bir adamla karşılaştığında, adam “Lâ ilâhe illâllah” diyerek Üsame’ye selâm verdi. Ancak Üsame ona inanmadı ve adamı öldürdü.

Durumu anlattığında, Resulullah “Adam Lâ ilâhe illâllah dedi, sen de onu öldürdün, öyle mi?” diye sordu.

Üsame “Silâh korkusuyla öyle söyledi” diye cevap verdi.

Resulullah “Sen kalbini yardın da öyle deyip demediğini mi anladın?” dedi. Ve bunu o kadar çok tekrarladı ki, Üsame “Keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım” diye içinden geçirmeye başladı. (Buharî, Megazî: 45; Müslim, İman: 158):

Kur’an Buluşmalarının 250. bölümünde gündemimiz Nisâ sûresinin 94-96. âyetleri idi. Ve yukarıdaki hadise de bu âyetlerden birincisinin nüzul sebebi olarak anlatılan vak’alar arasında yer alıyordu. Bu âyet-i kerimeyi incelerken, Allah’ın mü’min kullarına verdiği değeri bir kere daha bütün açıklığıyla gördük ve bundan alınması gereken derslere temas ettik.

Diğer iki âyet-i kerimenin ağırlıklı konuları ise, cihadın önemi ile mü’minlerin Allah katındaki farklı dereceleri idi. Gerçi dereceleri ne kadar farklı olursa olsun bütün mü’minlere Allah Teâlâ Cenneti vaad etmişti; ancak zerre kadar bir amelin bile ihmal edilmeyeceği Hesap Gününde, az çalışan ile çok çalışan, cihada katılan ile katılmayan, ilh. mü’minler arasında çok büyük derece farkları olacağı, âyet ve hadislerde son derece çarpıcı ifadelerle anlatılıyordu.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 250. bölümüne ait kesintisiz video kaydını aşağıda izleyebilirsiniz.

Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.