Din tahrifinin çağdaş yöntemleri

Zamanımızda Müslümanların inançlarını ve toplum hayatlarını tehdit eden en büyük tehlikeler nedir diye sorulacak olsa, verilecek cevaplar arasında mutlaka “tahrif” de yer alacaktır, yahut alması gerekir.

Bizim de 233. Kur’an Buluşmasında ele aldığımız konuların en önemlisi “tahrif” konusu idi.

Kur’ân-ı Kerim birçok âyetinde bizi bu tehlike ile yüzleştiriyor. Yahudiler başta olmak üzere Kitap Ehlinin kelimeleri değiştirmek yahut mânâlarını kaydırmak suretiyle tahrif ettiklerini örnekleriyle açıklıyor.

Kitap Ehli” tabiri ise, aynı zamanda ilim/bilim mensupları anlamını da bünyesinde barındırdığı için, bugün “bilim” kisvesi altında dilimize sokulmuş bulunan bir kısım kavramları da hatıra getiriyor.

Bu tesbit ışığında, özellikle son yıllarda dilimize girmiş bulunan bazı kelime ve tabirleri incelediğimizde, oldukça ürkütücü bir tablo ile karşılaştık.

Meselâ, son birkaç yılda medyanın diline doladığı “homofobi” tabiri, gerçekte bir hastalığı ifade etmiyordu. Bu kelime, Kur’ân’ın lânetlediği sapıklıkları sapıklık olarak gören ve bundan kaçınan normal insanları damgalamak için dünya sapıklarının sistematik çabalarla Amerikan tıp literatürüne sokup oradan dünyaya ihraç ettikleri bir kelime idi.

Bir başka örnek olarak ele aldığımız “toplumsal cinsiyet” tamlamasının da planlı bir mühendislik faaliyetinin sonunda “cinsiyet” kavramının yerini aldığını ve her türlü sapkın eğilim ve davranışları bünyesinde toplayarak “mâsum” bir görünüşe kavuşturulmuş bulunduğunu gördük.

Onur” kelimesinin tahrifine en çarpıcı ve ürkütücü örnek ise, sapıklıkların her türünü bünyesinde barındıran hayâsızca gösteri ve etkinliklerin medyada “onur yürüyüşü, onur haftası” gibi isimlerle anılması idi.

Diğer taraftan, kâinat kitabının bazı kavramları da, pozitif bilimlerin dilinde tahrife uğramış ve “yaratıcı” yerine doğa, evrim, tesadüf gibi başka kavramların fail olarak yerleştirilmiş bulunduğunu da kaydettik.

Bunlar, 27 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleşen Kur’an Buluşmasının ağırlıklı konuları arasında idi. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde yapılan Buluşmalar yaz döneminde ayda bir, güz döneminden itibaren ise haftalık olarak Cumartesi sabahları 7:00-7:30 arasında simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak gerçekleşiyor. Bundan sonraki ilk Kur’an Buluşması, 24 Ağustos Cumartesi olarak planlanmış bulnuuyor.

Son Kur’an Buluşmasının eksiiksiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz: