Feminist politikalarımız iftiharla sunar

Okulun adı ve yeri önemli değil. Öğrencilerin kim oldukları da önemli değil. Hattâ bunlar tenkitlerimizin hedefi de değil. Çocuklar, kendilerinin yanlış olduğuna inandıkları bir düşünceyi, akıllarınca biraz da espri kattıklarını düşünerek yeren bir pankart hazırlamışlar ve bir mezuniyet hatırası olarak şen şakrak pozlarla resim çektirmişler.

Pankarttaki yazı aynen şöyle:

“Evin direği erkek değil kolondur; onu da ben çizerim.”

Yukarıdaki tabloda asıl dikkat çeken şey, sekiz kız öğrenciden üçünün başörtülü oluşları. Giyim tarzları, kendilerinin dinî hassasiyetlere sahip çocuklar olduğunu gösteriyor. Bu hassasiyetlere sahip olan ve bir fakülte bitirecek kadar da okuyup yazmış kızlarımızın, herşeyden önce Kur’ân’dan da haberdar olmuş bulunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii, Kur’ân’ın aile hayatında erkeği “kavvâm,” yani ailenin direği olarak nitelediğini de biliyor olmalılar. Böyle bir esprinin de sonuç olarak Kur’ân ile istihzâ anlamına gelme ihtimalini düşünmüşler midir, bunun hesabını her birinin kendi vicdanına bırakalım ve biz asıl sorumuzu soralım:

Yakın bir geçmişe kadar hayalimizden bile geçmeyecek olan böyle bir tabloyu toplumumuzun bir gerçeği olarak önümüze koyan şey nedir?

Ve bu sorunun bulması kolay, çözümü zor olan cevabı:

FEMİNİST POLİTİKALAR.

Feminist akımların daha başka akımlarla işbirliği halinde ürettiği “toplumsal cinsiyet” ideolojisini bir devlet politikası haline getirir ve bu arada devletin zirvesinden halka “Öyle sanıldığı gibi geçim işlerinin erkeğe ev işlerinin kadınlara yüklenmesi söz konusu değildir” mesajları verirseniz, bu tablolara alışmanız ve çok daha ileriye varan sonuçlara da hazırlıklı olmanız gerekir.

Biz yine de, belki bir pişmanlık vesilesi olur da feminist politikalardan geri dönüş iradesini tetikler ümidiyle, Kur’ân’ımızın açık beyanlarını yöneticilerimize hatırlatmadan geçmeyelim:

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.

Nisâ sûresi, 4:34 (Diyanet Vakfı meâli)