Fazilet toplumunu kemiren virüs: riyâ

Kur’ân-ı Kerimin bize hedef olarak gösterdiği fazilet medeniyetinin en büyük düşmanlarından biri daha 230. Kur’an Buluşmasının ana gündemiydi.

Daha önceki Buluşmada bu düşmanlardan “cimrilik” üzerinde durulmuştu. Karadeniz Vakfının İstinye’deki Cevahir Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Nisâ sûresinin 38-40. âyetlerini okuduğumuz bu defaki dersimizde ise “riyâ” hastalığı ile ilgili âyet ve hadisleri okuduk. Yaptığımız tesbitler şu ana noktalarda düğümleniyordu:

  • Cimrilik de, riyâ da, Allah’ın kullarına ihsan ettiği nimetleri kendi nefsine mal eden bir anlayışın ürünüdür. Cimri “Benim malım” derken, riyâkâr da “Ben yaptım” der; böylece, toplumu birleştiren en önemli unsur olan “Allah’a kulluk” şuuru gücünü yitirmeye başlar.
  • Riyânın zıddı olan ihlâs ilkesi, İslâm medeniyetine rengini veren ve insanlık tarihini faziletin zirvesindeki âdet, gelenek ve müesseselerle süsleyen en önemli ilkedir: vakıflar, medreseler, kervansaraylar, sadaka taşları, ilh.
  • Herkesi Allah’ın kulluğunda eşitleyecek yerde, kul olma / kul edinme ilkesi hakim hale gelir.
  • Birbirinin faziletini yayacak yerde insanlar kendi üstünlüklerinin reklamını dert edinirler.
  • Beşerî münasebetler samimiyet ve diğergâmlıktan uzak, yapmacık iltifatlar seviyesine iner.

Okuduğumuz son âyet de, Allah’ın kullarına hiçbir şekilde haksızlık etmeyeceğini bildiriyor, iyiliklere ise kat kat mükâfat vereceğini müjdeliyordu.

Allah’ın kullarına bu şekildeki muamelesi, biz kulları için bir müjde olduğu gibi, aynı zamanda, birbirimize karşı muamelelerimizde de bize yol gösteriyordu.

Bu ölçülerin hakim olduğu bir fazilet toplumu, “hiç kimsenin haksızlığa uğramadığı, yapılan iyiliklerin ise kat kat fazlasıyla muamele gördüğü, insanların birbirlerine kötü taraflarını değil iyi taraflarını araştırarak baktığı ve birbirinde hep iyilik ve güzellik gördüğü bir toplum” demek idi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleştirilmekte olan Kur’an Buluşmaları, 230. bölüm ile bu sezonu kapatmış oldu. Bundan sonraki ilk Kur’an Buluşması, Ramazan ayı içinde, 25 Mayıs’ı 26’ya bağlayan gece yarısından itibaren, sahur yemeği eşliğinde, İTO’nun Cemile Sultan Korusu tesislerinde yapılacak. Yaz boyunca Kur’an Buluşmaları ayda bir olarak MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleştirilecek, Eylül ayından itibaren ise yeni döneme geçilecek.