Hürriyet ve medeniyeti Kur'an'dan böyle öğrendik

Kur’an Buluşmalarının 225. bölümünde, evlilikle ilgili ahkâm âyetlerine kaldığımız yerden devam ederken, mü’minlerin ruhlarına İslâm medeniyetinin en önemli esaslarının nasıl yerleştirildiğini bir kere daha görmüş olduk.

Sûrenin 25. ve devamındaki âyetlerde, cariyelerle evlenmeye dair hükümler açıklanırken, aynı zamanda, İslâmın temel ilkeleri de, insanların artık bir hayat tarzı olarak, âdetâ nefes alıp verircesine bir doğallık içinde benimseyeceği altın öğütler halinde ders veriliyordu.

Bu arada, hürriyetin de bugün anlaşılan mânâda sınırsız bir serbestlik değil, nefsin esaretinden kurtularak insana yaraşır bir hürriyet anlamına geldiğini görmüş olduk.

Konuyla ilgili ayrıntılarına Buluşmanın video kaydında erişebileceğiniz bu öğütlerin birkaç tanesi şöyle idi:

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, en ziyade takvâ  sahibi olanınızdır. Allah ise herşeyi bilir, herşeyden haberdardır.

Hucurât, 49:13

[Hizmetçileriniz, köle ve cariyeleriniz] sizin kardeşlerinizdir; Allah onları sizin elinize vermiştir. Kimin elinin altında bir kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Gücünden fazlasını ona yüklemesin; yükleyecek olursa ona yardım etsin.

Buharî, İman: 22

Hiçbiriniz “kölem, cariyem” demesin, çünkü hepiniz Allah’ın kullarısınız, bütün kadınlarınız da Allah’ın kadın kullarıdır. Onun yerine “oğlum, kızım, fetâm, fetâtım” desin. Köle de “rabbim” demesin; “efendim” desin.

Buharî, Itk: 17; Müslim, Elfâz: 13-15

De ki: Gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. Yoksulluk korkusuyla evlâdınızı öldürmeyin; sizi de, onları da rızıklandıran Biziz. Fuhşiyatın  açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın. Akıl edersiniz diye, Rabbiniz size işte bunları emretti.

En’âm, 6:151

Onlar, Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ile Yakub’un ve hidayet verip seçkin kıldığımız kimselerin soyundan, Allah’ın nimetler verdiği peygamberler idi. Onlara Rahmân’ın âyetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Meryem, 19:58

Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir.

Bunlar ise ne güzel arkadaştır!

Nisâ, 4:69

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.