"Hanımlarınızla güzellikle geçinin"

“Kadınlarla güzellikle geçinin” buyuruyor Allah Teâlâ. Ve devamında bir müjde veriyor: “Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız o şeyde Allah pek çok hayırlar yaratmıştır.”

Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ve yaşayışında da bu İlâhî emrin en güzel açılımları vardı:

Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı sizin en hayırlınızım. (Tirmizî, Menâkıb: 63 (no. 3895); İbni Mâce, Nikâh: 50).

Mü’minlerin imanı en kâmil olanı, ahlâkı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da kadınlarına karşı ahlâken en hayırlı olanınızdır. (Tirmizî, Radâ’: 11).

Hiç kimse hanımına karşı kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmese bile mutlaka bir başka huyunu beğenir. (Müslim, Radâ’: 61).

Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim; çünkü onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını Allah adına helâl kıldınız. (Müslim, Hac: 147; Dârimî, Menâsik: 34; Müsned, 5:72).

Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. (Buharî, Nikâh: 81).

Hz. Ali (r.a.) Resulullah’a (s.a.v.) kızını istemeye geldiğinde aldığı cevap:
“Onunla iyi geçinmek şartıyla Fâtıma senindir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 4:34).

Nisâ sûresinin 19-24. âyetlerini okuduğumuz 224. Kur’an Buluşmasında, Kur’ân-ı Kerimin, en vahşî ve zalim bir toplumu nasıl terbiye ettiğini ve onların üzerinde nasıl muhteşem bir medeniyeti inşa ettiğini bir kere daha görmüş gibi olduk.

Bu arada, günümüzün aile ve toplum problemlerine Kur’an’dan başka yerden çözüm aramanın bizi problemlerden kurtarmayacağını, bilâkis daha büyük bunalımlar içine sürükleyeceğini de bir kere daha teyid ettik.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde cereyan eden 224. Kur’an Buluşmasının tam video kaydı:

Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.