Cimriler Cennete giremez

Allah’ın lütfuyla kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Aslında o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.  Allah ise sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Âl-i İmrân, 3:180

Allah’ın ve Resulünün cimrilik ile ilgili uyarıları, 208. Kur’an Buluşmasının ağırlıklı konusu idi. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen 3 Kasım Cumartesi günkü Buluşmada, konu ile ilgili âyet ve hadisleri okurken, bu kötü huyun mü’minler için çok büyük bir tehlike teşkil ettiği gerçeğini bütün açıklığıyla gördük.

Kur’ân-ı Kerim, “nefislerin cimriliğe yatkın olduğu” gerçeğini bize hatırlatıyor, ardından da, ancak nefsinin tutkularından kendilerini kurtaran kimselerin gerçek anlamda kurtuluşa ereceklerini bildiriyordu.

Cimrilik ve cimriler hakkındaki şiddetli uyarılardan bazıları ise şöyle idi:

Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan Allah’a kulluk edin. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındaki hizmetçi ve kölelere iyilik edin. Şu bir gerçek ki, Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri hiç sevmez.

Onlar, kendileri cimrilik ettiği gibi başkalarını da cimriliğe teşvik eden ve Allah’ın onlara lütfettiği nimetleri esirgeyen kimselerdir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. (Nisâ, 4:36-37).

Arabozuculuk yapan, iyiliği başa kakan ve cimri olan Cennete giremez. (Tirmizî, Birr: 41).

Cömert kimse Allah’a yakın, Cennete yakın, insanlara yakın ve Cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, Cennetten uzak, insanlardan uzak ve Cehenneme yakındır. Cahil ama cömert kimse, Aziz ve Celil olan Allah’a cimri âbidden daha sevgilidir. (Tirmizî, Birr: 40).

Zulümden sakının; çünkü zulüm kıyamet gününde zulümattır.

Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helâk etti; onları birbirinin kanını dökmeye ve birbirinin dokunulmaz haklarını çiğnemeye sevk etti. (Müslim, Birr: 56).

Malının zekâtını vermeyen kimseye kıyamet gününde malı, kel ve boynuzlu bir yılan şeklinde görünür. Yılan ona yapışıp kalır ve ona toslayarak “Ben senin hazinenim, ben senin hazinenim” der. (Nesâî, Zekât: 20; Müsned, 2:98).

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde Cumartesi sabahları devam etmekte olan Kur’an Buluşmaları, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor. 2013 başından bu yana devam etmekte olan bu derslerde, âyet-i kerimeler tertip sırasına göre ele alınıyor ve zamanımıza bakan yönleri üzerinde özellikle duruluyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.