Lütufların en büyüğü: Âhirzaman Peygamberi

İçlerinden, kendilerine Onun âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti  öğreten bir peygamberi göndermekle, Allah mü’minlere gerçekten pek büyük bir lütufta bulunmuştur. Yoksa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydi.

Âl-i İmrân, 3:164

Allah’ın bize bahşettiği lütufların en büyüğü olan Âhirzaman Peygamberinin (s.a.v.) risaleti, 202’nci Kur’an Buluşmasının ana konusu idi.

Âyet ve hadislerin ışığında “minnet” kavramını inceledikten sonra, risaletin insanlık âlemi için nasıl bir nimet teşkil ettiği üzerinde durduk. Bu arada yaptığımız tesbitler, bizi Resulullah’ın tarihte misli görülmemiş ve görülemeyecek ölçekteki mucizesine getirdi. O, insanlığa öğrettikleri ile

– cahil ve vahşî bir kavimden,

– onların kökleşmiş kötü âdetlerini kaldırmış,

– en güzel âdetleri ve huyları onlarda yerleştirmiş,

– o kavmi ilimde, irfanda, ahlâkta, fazilette bütün dünyaya ve bütün çağlara örnek hale getirmiş,

– bir kitap ile bir medeniyet kurmuş,

– ve bütün bunları bir çeyrek asırdan daha az bir zaman içinde yapmıştı.

Buna karşılık, henüz Nübüvvet nuruyla müşerref olmamış veya ona karşı direnen toplulukların durumu ise çeşit çeşit sapıklıklar halinde ibret tabloları sergiliyordu. Bugün dünyada şahit olduğumuz ve kısmen bizim toplumumuza da sirayet etmekte olan zulüm ve ahlâksızlıklar bunu apaçık gösteriyordu.

UTESAV organizasyonuyla Erdemli İş Adamı projesi kapsamında cereyan eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sbahları 7:00’de simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor. 2013 başından bu yana devam etmekte olan bu derslerde, âyet-i kerimeler tertip sırasına göre ele alınıyor ve zamanımıza bakan yönleri üzerinde özellikle duruluyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.