Melek duaları

Gökler neredeyse üstlerinden yarılıverecek; melekler hamd ile Rablerini tesbih ediyorlar ve yerdekiler için bağışlanma diliyorlar. Şunu da bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Fussılet Sûresi, 42:5


İMAN bir tılsımdır: O bir kalbe girdi mi, bütün kâinat bir dost meclisi olur.

Zerreden yıldızlara her şey candan bir tebessüm takınır. Canlı-cansız ne varsa hepsi insanın yüzüne güler. Hiçbir şey ürkütmez inanan insanı, hiçbir şey ona yabancı gelmez.

Çünkü her şey Onun eseri, herkes Onun kuludur.

Tablonun göze görünmeyen kısmı ise daha da muhteşemdir.

Orada, inanan insanın en candan, en hakikatli,  en vefalı dostları bulunur.

İnsan fark etmese de her an onlardan nice yardımlar görür, nice armağanlar alır.

Nereye gitse, onlar da insanla beraber olur.

Gerçi aralarında gökler ile yer kadar uzaklık bulunsa, yine onlar inanan insandan uzak sayılmaz. Duaları yine yeryüzündeki mü’minler içindir. Böylelikle, hemen yanı başındakilerden tutun, yüce âlemlerin meclislerine kadar her taraftan meleklerin dualarıyla kuşatılır inanan insan. Görmediği âlemlerdeki görünmeyen dostları, sürekli olarak onun için bağışlanma niyazında bulunur Âlemlerin Rabbine.

Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize O rahmetini indirir; Onun melekleri de sizin için dua eder. O, mü’minler hakkında pek merhametlidir.[1]

Arş’ı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih eder, Ona iman eder ve mü’minlerin bağışlanmaları için dua ederler. “Rabbimiz, Senin rahmetin de, ilmin de her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip Senin yolunu izleyenleri bağışla ve Cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanları, kendilerine vaad ettiğin Adn Cennetlerine yerleştir. Şüphe yok ki Sen üstün kudret ve sonsuz hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. O gün Sen kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmişsindir. Asıl büyük bahtiyarlık da işte budur.”[2]

***

Meleklerin mü’minlere olan düşkünlüğü o derecededir ki, onlardan birinin yaptığı herhangi bir iyilik, meleklerden bir dua veya istiğfarı[3] tetikler.

Bir mü’min, insanlara hayrı öğretecek olsa, melekler ona dua eder.[4] Âlim için, göklerde ve yerde olanlarla birlikte melekler de istiğfar eder.[5]

Bir Müslüman, bir din kardeşi için gıyabında dua edecek olsa, melek de ona “Bir misli de senin olsun” diye dua eder.[6]

Bir mü’min, namaz kıldıktan sonra oradan kalkıncaya kadar melekler onun için “Allahım, onu bağışla, ona rahmet et” diye dua eder.[7]

Melekler bizim için sadece dua etmekle kalmazlar; bir mü’min dua ettiğinde, melekler de onun duasına âmin der.[8]

Bir Müslüman, hasta kardeşini ziyaret edecek olsa, yetmiş bin melek, gün (veya gece) boyunca onun için istiğfar eder.[9]

Bunlar gibi daha pek çok vesileler, melek-mü’min dostluğunda, karşılıklı dua ve selâm gibi güzelliklerin alınıp verilmesi için birer sebeptir. Zaten az önce geçen âyette Yüce Allah meleklerden söz ederken “Allah’a iman ederler” buyurmuştur ki, bu durum, yeryüzündeki mü’minlerle bütün âlemlerdeki bütün melekler arasında bir iman kardeşliği tesis etmektedir. Aynı Rabbe iman etmek ve Ona kul olmak, Allah’ın mülkünde bütün kapıları açan bir anahtardır; bu anahtarı eline alan bir insan, Âlemlerin Rabbi katındaki meleklere arkadaş olur, onların dillerinden düşmeyen dua ve istiğfar listelerine adını yazdırır.

— İslâm İnanç İlmihali, Ümit Şimşek, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

[1] Ahzâb Sûresi, 33:43.

[2] Mü’min Sûresi, 40:7-9.

[3] Günahlarının bağışlanması için Allah’a niyazda bulunma.

[4] Tirmizî, İlim: 19.

[5] Ebû Dâvud, İlim: 1; Tirmizî, İlim: 19.

[6] Müslim, Zikir:86, 88.

[7] Buharî, Ezan: 36.

[8] Müslim, Cenâiz: 7.

[9] Tirmizî, Cenâiz:2.