HAYATIN EN ÖNEMLİ KONUSU: İMANI KORUMAK


Kur’an Buluşmalarında geçtiğimiz hafta ana konumuz mürtedlerin durumu idi.
UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 165’inci bölümünde, Âl-i İmrân sûresinin 86-91’inci âyetleri üzerinde durduk.
Bu âyet-i kerimelerden ilki, iman ettikten sonra tekrar inkâra dönen kimsenin ebediyen Allah’ın lânetine hak kazandıklarını bildiriyordu.
Ancak 89’uncu âyet, bütünüyle kapıyı kapatmıyor, çok zayıf ihtimalle de olsa ölmeden önce tövbe ederek durumlarını düzeltenleri bu âkıbetten istisna ediyordu.
Bir taraftan tövbe ve istiğfar kapısının açık tutulması İlâhî rahmetin büyüklüğünü ve kuşatıcılığını son derece parlak bir surette gösterirken, diğer taraftan da kâfir olarak ölenlerin âkıbetini tasvir edilen âyet-i kerimelerde yapılan şiddetli vurgular, bu dünya hayatında insanın imanını korumaktan daha büyük bir endişesi olamayacağını apaçık önümüze seriyordu.
Bu arada, lânet konusuna da ayrıntılı bir şekilde eğildik ve kimlerin lânete müstehak olduğu, Kur’ân’ın ve Resulullahın kimleri lânetlediği, kimlere lânet edilip kimlere edilmeyeceği gibi soruların da cevabını aradık. Ayrıca tövbe konusu üzerinde de durarak kabul edilen tövbeler ile kabul edilmeyen tövbelerin hangileri olduğunu inceledik.
Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında gerçekleşiyor.
Programımız simit-peynir-çay’dan meydana gelen bir kahvaltı ikramı ile başlıyor, 7:30’dan itibaren de sunum ve onu takiben soru-cevaplarla devam ediyor.
Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.
***
Kaynak: yazarumit.com