Kıssalar nasıl okunur, nasıl okunmaz?

İşte bunlar dosdoğru kıssalardır. Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur; ve Allah, yegâne Azîz ve Hakîm olandır.

Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah o bozguncuları hakkıyla bilmektedir.

Âl-i İmrân, 3:62-63

Kur’ân’ın en önemli mesajlarını içeren “kıssalar,” geçtiğimiz Cumartesi günkü Kur’an Buluşmasının ana konusuydu.

Âl-i İmrân sûresinin 62 ve 63’üncü âyetlerini okumaya çalıştığımız 156’ncı Kur’an Buluşmasında, kıssaların anlam ve öneminin yanı sıra, kıssalardan ders çıkarmak için takip edilecek ve sakınılacak yollar üzerinde de durduk. Dikkat çekilen başlıca tesbitler şunlardı:

  • Kıssalardan maksat tarih yazmak değil, ders vermektir; ibret alınacak hususlar zikredilir, gereksiz veya dikkat dağıtacak ayrıntılara girilmez.
  • Bazan kıssanın kahramanı da belirtilmez; böyle durumlarda kahramanın kimliği üzerinde kafa yormak, çoğu zaman insanı kıssanın asıl mesajından uzaklaştırır.
  • Kıssalar, mü’mini zaman ve mekân sınırlarından kurtarır ve hadiseleri bütün sonuçlarıyla birlikte ona gösterir.
  • Hadiselere öncesi ve sonrasıyla birlikte bakabilmek, iman edenlerin kalbine sebat verir
    ve onları yılgınlıktan kurtarır.
  • Peygamber kıssalarında zikredilen mucizeler, varlık âlemini bütünüyle kuşatan İlâhî hükümranlığı gösterir. İnsanların tekvinî kanunlara uymak suretiyle ulaşabilecekleri bir kısım başarılar, Allah’ın dilediği elçilerine mucize suretinde ihsan edilmiştir.
  • Kıssaların her biri, üzerinde düşünülmesi ve hayata yansıtılması gereken dersler içerir. Kur’ân-ı Kerim’in en önemli mesajları, hayattan son derece canlı kesitler içeren bu derslerde saklıdır.
  • Kur’an kıssalarında yer almayan ayrıntılar, İsrailiyat adı verilen hurafelerin İslâm’a sızmak için kullandığı başlıca zeminlerdir. Böyle tuzaklara düşmemenin tek bir çaresi vardır: Kur’ân’ın ve sahih rivayetlerin vermediği ayrıntıların peşine düşmemek, bilhassa Kitap Ehlinin kaynaklarından uzak durmak.

UTESAV tarafından Erdemli İş Adamı projesi kapsamında organize edilen Kur’an Buluşmaları, her Cumartesi sabahı 7:00 ile 9:00 arasında Sütlüce’deki MÜSİAD Genel Merkezinde cereyan ediyor.