"Bu âyetler hakkın tâ kendisi"

Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” dedi, o da oldu.

Bu, Rabbinden sana gelen hakkın tâ kendisidir; sakın şüpheye düşme.

UTESAV tarafından düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 154’üncü bölümünde ağırlıklı konumuz, Kur’ân’ın en önemli kavramlarından “hak” kavramı idi.

25 Mart 2017 Cumartesi sabahı MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda, Âl-i İmrân sûresinin 59 ve 60’ıncı âyetlerini okumaya çalıştık.

59’uncu âyette Yüce Allah, İsa aleyhisselâm’ın babasız dünyaya gelişini Âdem aleyhisselâm ile benzerlik kurarak açıklıyor ve herşeyin yaratılışında olduğu gibi, bu iki peygamberin yaratılışında da gerekli olan yegâne şeyin Allah tarafından verilecek “Ol” emrinden ibaret bulunduğunu bildiriyordu.

60’ıncı âyette geçen “hak” kavramını ise, başlıca şu anlam grupları içinde inceledik ve her bir grubun Kur’ân ve Hadisteki çeşitli örneklerini gördük:

hakikat,  gerçek ve sabit olan şey / gerçekleşmek, tahakkuk etmek / gerçek ve doğru olan, bâtılın zıddı / adalet, herşeye hakkını vermek, zulmün zıddı / hak sahibine karşı yükümlülük / lâyık, revâ / hikmet ile yakın anlamlı / Allah’ın isimlerinden.