Araştırma Teknikleri tekrar kitapçılarda


Uzun zamandır mevcudu bulunmayan Araştırma Teknikleri’nin yeni baskısı Akıl Fikir Yayınları arasında çıktı.

Amatör olsun, profesyonel olsun her türden araştırma ile meşgul olan kimseler kadar, araştırmacı olmayı düşünenler için de başucu kitabı olabilecek bir şekilde hazırlanan Araştırma Teknikleri’nin önsözünde, kitabın bu özelliğine şu şekilde temas ediliyor:

Hangi türden ve hangi çapta olursa olsun, bilimsel bir araştırma ile meşgul olan herkes, bu faaliyetlerinde kendisine yol gösterecek ölçü ve yöntemlerin rehberliğine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç, bilim dünyasında araştırma tekniklerinin ayrı bir disiplin olarak belirmesine yol açmıştır. Bugün dünyada — ve bir ölçüde ülkemizde — araştırma tekniklerini gerek bütün halinde, gerekse belirli uzmanlık alanlarında ayrıntılarına inerek ele alan pek çok eser verilmiş durumdadır. Bu eserlerin ortak yanı, araştırma faaliyetinin içinde bulunan veya bulunmak zorunda olan kimselerin problemlerine cevap getirmeleridir. Bunun yanında, araştırma ile meşgul olmak arzusunu duyup da bu arzusunu henüz uygulama alanına çıkaramamış kimseler de vardır ve bunların arasında, muhtemelen, pek çok değerler gün ışığına çıkma fırsatı bulamadan kayıplara karışmaktadır.

Elinizdeki kitap, bu sınıfa giren okuyucuların ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

Kitabın içeriği ise, şu şekilde sıralanmış bulunuyor:

 

Araştırma ve biz

Zamanın planlanması ve kullanılması

Konu seçimi

Kimi ne kadar ilgilendirir?
Araştırma imkânları
Daha önce yazılanlar
Şimdi yapılanlar
Derinlik
Zaman
Konu değiştirme
Fikir kaynakları
İlk adımlar
Araştırmaya geçiş

Kütüphane araştırması

İnternet araştırması

URL ve anlattıkları
Hazırlayanlar
Objektiflik ve ciddiyet
Kaynaklar
Güncellik
Linkler

Okuma teknikleri

Gözlem teknikleri

Röportaj (mülâkat) teknikleri

Hazırlık
Randevu
Sorular
“Gizli” bilgiler
Not alma

Diğer yollar

Yazışma
Anketler
Arşiv

Yazıya geçiş

Dipnotları ve bibliyografya 


Araştırma Teknikleri’ni buradan temin edebilirsiniz:

https://www.akilfikiryayinlari.com/arastirma-teknikleri