Mahkeme-i Kübrâ'ya dilekçe

Ey göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi olan Allahım!

Ezelden ebede her türlü hamd yalnızca Sana mahsustur. Biz de bütün varlık âleminin hamd ü senâlarıyla Sana hamd ediyor, Seni övüyor ve Senin âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâma salât ve selâm ediyoruz.

Ey Ahkemü’l-Hâkimîn!

Maruz kaldığımız ve tafsilâtı bütün incelikleriyle Senin ilminde mahfuz olan bütün haksızlıkları Sana şikâyet ediyoruz.

Hâlık nezdinde hiçbir ayrıntısını saklayamayacakları zulümlerini mahlûkatın nazarından saklamak için Senin kullarının en temel haklarını çiğnemekte beis görmeyenleri ve yardımcılarını Sana şikâyet ediyoruz.

Yalancıları, müfterileri, emanete hıyanet edenleri, hayra mâni olanları, nifakla iş görenleri, düşmanlıkta ileri gidenleri Sana şikâyet ediyoruz.

Ey en küçük bir hakkı en büyük hukuklar gibi dikkate alan, ciddiyetle ve ehemmiyetle hesabını gören ve karıncanın hakkını Süleyman’da bırakmayan Âlemlerin Rabbi!

Bizim Hâkimimiz de, Şahidimiz de Sensin.

Eğer kabul buyurursan Vekîlimiz de ancak Sensin.

Sana şikâyet ettiğimiz ve Senin adaletine havale ettiğimiz zulüm ehline nasıl muamele edeceğini Sen bilirsin.

Dilersen onları dünyada, dilersen âhirette, dilersen her ikisinde cezalandırırsın.

Veya, sonsuz rahmetinle onlara tevbe-i nasûh nasip eder, onları ıslah eder ve günahlarından arındırırsın.

Sen neye hükmedersen biz Senin hükmüne razıyız.

Çünkü biz kuluz, Sen bizim Rabbimizsin.

Biz Rab olarak Senden ve Senin hükmünden razı olduk.

Sen de bizden rızanı, üzerimizden hıfz ve himayeni esirgeme yâ Rabbi!

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير