Hadis ehlini sevmek her Müslümana farz

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Faruk Beşer, Hadis ehli hakkında yazılmış bir Arapça şiiri tercüme ederek Twitter’da paylaştı.

Şiir, İslâm’ın bize kadar sahih bir şekilde ulaşmasında Hadis ehlinin yerine getirdiği alternatifsiz rolü veciz bir şekilde anlatıyor ve her Müslümanın onlara muhabbet borçlu olduğunu hatırlatıyor, Hadis ehline düşmanlık edenlerin ise cahillerden başkası olamayacağını bildiriyor.

Kemaleddin eş-Şümnî’ye ait olan ve Faruk Beşer tarafından tercüme edilen şiir şöyle:

Allah Hadis ehlinin mükâfatını versin; onları ebedîlik yurdunda en yüksek makamlara koysun

Eğer onların Hadis için ve onun korunması adına gösterdikleri dikkat olmasaydı,

Hadis için ortaya atılan her türlü bâtıl iddiaları savmasalardı,

Ömürlerini hadisleri tesbit için harcamasalardı,

Sonradan gelenler hadisin hangisi müttefekun aleyh, hangisi sahih, zayıf ya da bâtıl bilemezlerdi

Kitabın mücmeli anlaşılamaz, farzlar nafilelerden ayrılamazdı

Onlar bu uğurda ne değerli ömürler harcadılar, gelecekteki karşılık için burada neleri varsa verdiler

O halde onları sevmek bütün Müslümanlar için bir farzdır.

Onlara düşmanlık edenler de cahillerden başkası olamaz.

***

Faruk Beşer’in Twitter hesabı:

https://twitter.com/farukbeser

B3r0ceFIAAAPddl