Hayme Ana'nın yedi goncalı gülü

İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir.

Meryem, 19:96

 

Hayme Ana’nın kabri olan bahçede yedi goncalı bir gül varmış…

Rabbinin verdiği güzelliğe bürünen goncalardan biri açıvermiş, diğerleri de onun etrafını bir taç gibi sarmış.

Siz bu satırları okuyuncaya kadar belki onlar da açmış olacak.

Devlet Ana adıyla da anılan Hayme Ana, bizim atalarımızın anası olan mübarek bir kadın.

Oğlu Ertuğrul Gazi idi, torunu ise Osman Gazi.

Allah’ın ona nasıl bir nesil lâyık gördüğüne bakarsanız, onun Allah katındaki değeri hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

Onun asırlarca gözlerden uzak kalmış olan kabrini, vefakâr torunlarından İkinci Abdülhamid Han ortaya çıkardı ve bir türbe haline getirdi.

Hayme Ana’mızın Domaniç yakınlarında bulunan türbesi, bugün ziyaretçilerini güller ve rengârenk çiçekler arasında ağırlıyor.

Fakat ziyaretçiler, ana kapıdan girdikten hemen sonra, hiç de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşıyorlar:

Hayme Ana’nın torunlarını bizzat fethettikleri yurtlarından kovarak gâvur ellerinde sefalete mahkûm eden bir zâtın adını iç bahçe kapısının üzerindeki levhada görünce, o levhayı oraya yerleştiren münasebetsiz için, gönüllerinden tahmin edebileceğiniz türden dilekler geçiriyorlar.

Hayme Ana’nın türbesi, şimdi de kendisini o münasebetsiz levhadan kurtaracak bir hamiyet sahibini bekliyor.

[Fotoğraflar: Ümit Şimşek]

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ

HAYME ANA’NIN YEDİ GONCALI GÜLÜ