Misafirimiz sarıca arı

“Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki: Gayet keremkârane bir ziyafetgâh ve gayet san’atkârane bir teşhirgâh . . . “

Bizim için gayet san’atkârâne bir teşhirgâh, onun için gayet keremkârâne bir ziyafetgâh…

Bu sabahki misafirimiz bir sarıca arı idi.

Sırayla dolaştı çiçekleri bir bir.

Her birinde, rahmet hazinelerinden kendisi için takdir edilmiş olan nasibi aradı.

Ve buldu.

Onu bulacak cihazlar en mükemmel şekilde düzenlenerek vücuduna takılmış, nasıl kullanacağı da ona öğretilmişti.

Onu çiçekler üzerinde çalışırken seyretmeli:

Öylesine ciddiyetle çalışıyor, yaptığı işten öylesine haz alıyor ki, bütün vücudunun heyecanla tir tir titrediğini görüyorsunuz.

Kerîm olan Rabbi, ona verdiği hizmet ve tesbihat görevine ücret olarak, sonsuz keremiyle, bu keremkârâne ziyafetgâhtan böyle bir ücret takdir etmiş.

En büyük nasip ise, Allah’ın mü’min kullarına ait:

Bu manzaralar, yaşanıp gittikten nice zaman sonra bile, yine Cennet lezzetlerinden kokular taşıyan bir tefekkür levhası teşkil etmeye devam ediyor.

[Fotoğraflar: Ümit Şimşek]

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI

SARICA ARI