laikçilaikçi: Türkçe kaidelerine aykırı, uydurma bir kelime.

Laik” kelimesine, “isimden isim yapan” bir ek getirmek suretiyle ve zorlanarak uydurulmuş bir kelimedir. -cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü şeklindeki ekler, isimden isim veya sıfat yapar: simitçi, politikacı, edebiyatçı, fizikçi, dahiliyeci, gelenekçi, yenilikçi, cumhuriyetçi gibi…

Bu ekle türetilen kelime isim veya sıfat olabilir, ancak sıfatların sonuna gelmez, sadece isimlerin sonuna gelir. “Laik” kelimesi ise sıfat olduğu için, “laikçi” şeklinde bir kelime Türkçenin kaidelerine uymamaktadır. Bu kelime, ancak “laiklikçi” gibi bir şekle sokulursa Türkçeye uygun hale gelebilir, fakat bunu da Nasreddin Hocanın kar helvasından farklı bir istikbalin beklediğini söyleyemeyiz. Onun için, “laikçi” kelimesini kullanan dostlarımıza, meramlarını anlatmak için, lütfen, ama lütfen, dilimize aykırı düşmeyen bir kelime bulmalarını hararetle tavsiye ediyoruz.