İmam Gazalî, Seyyid Kutub hakkında ne demiş?


Mehmet Akif, Bediüzzaman ve Elmalılı’ya hayâsızca saldıran ve Risale-i Nur’un dinden uzaklaştığını iddia eden ehliyetsiz fetvâcının “feyiz” kaynaklarında sahtecilik sınır tanımıyor.

Büyük İslâm âlimi İmam Gazalî de bu zevâtın arzusu üzerine, “Kıyamet ve Âhiret” adlı kitabını genişletmiş ve bu arada Seyyid Kutub hakkında da söylemedik söz bırakmamış!

İmam Gazalî’ye ait olduğu süsü verilen satırlarda Seyyid Kutub’un şehadeti bile inkâr edildikten başka, “çıkardığı fitne sonunda öldürüldü” denilmek suretiyle, onu şehid eden deccal yamağı Nâsır mâsum, Seyyid Kutub ise suçlu olarak gösteriliyor.

İmam Gazalî gibi bir âlim adına yalan uydurmayı marifet sayan bir güruhun yetiştirip piyasaya saldığı kimselerin Risale-i Nur hakkında ne demesini bekliyordunuz?

***

[Not: Foyaları örtbas edilemeyecek şekilde ayyûka çıktıktan sonra kitabın internet sitesindeki kapağında “İmam-ı Gazalî” adını “Hüseyn Hilmi Işık” olarak değiştirdiler. İç kapakta ise böyle bir yazar adı görülmüyor; sadece İmam-ı Gazalî’nin adı var.]